Zemstav s.r.o        Cenník

 

 

 

            Stavebné práce sú fakturované na základe smerných cien stavebných a montážnych cenníkov

             vypracovaných firmou Cenekon . K cenám je fakturovaná DPH v zmysle platných predpisov .

 

                                 Pri väčšom rozsahu prác je možné ceny dohodnúť individuálne

 

 

 

                                                                               Zemstav s.r.o Košice