Zemstav s.r.o         O Firme

                                     

 

 Charakteristika spoločnosti  :

 

Firma ZEMSTAV , spol. s.r.o. vznikla v roku 1997. je zapísaná v OR OS KE I. odd.:Sro, vl.č. 9363/V

 

IČO: 36173657          DIČ: 2020056390      IČ DPH: SK2020056390

 

Hlavným zameraním spoločnosti sú nasledovné činnosti v oblasti stavebnej výroby :

 

       -     uskutočnenie priemyselných , inžinierskych a občianskych stavieb a ich zmien

       -     zemné práce zahrňujúce výkopové práce , zakladanie stavieb , hrubé terénne úpravy

             výstavbu oporných múrov , ciest , parkovísk a spevnených plôch

       -     demolácie a búracie práce

       -     nákladná cestná doprava

 

                      Spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality podľa STN

 

 

                                                          Adresa a kontakt

 

                                                                     Zemstav s.r.o Košice